Máy đo đường huyết

Sắp xếp theo
hiển thị mỗi trang

Máy đo đường huyết AccuChek Performa new

Máy đo đường huyết AccuChek Performa new sử dụng công nghệ fail-safe giúp loại bỏ kết quả nghi ngờ, đảm bảo cho độ chính xác và tin cậy của kết quả.
Giá thuốc sỉ: Login