Dược phẩm với 'thuốc crestor 10mg'

Sắp xếp theo
hiển thị mỗi trang

CRESTOR 10MG AstraZeneca

Thuốc Crestor 10mg Chỉ định : Tăng cholesterol máu nguyên phát (loại IIa kể cả tăng cholesterol máu gia đình kiểu dị hợp tử), rối loạn lipid máu hỗn hợp (loại IIb). Rối loạn bêta lipoprotein máu nguyên phát (tăng lipoprotein máu týp III).....
số 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, HN - Website đang trong giai đoạn thử nghiệm.