Dược phẩm với 'calcream bôi 15g ấn độ'

Sắp xếp theo
hiển thị mỗi trang

Calcream Bôi 15g Ấn Độ

Clotrimazol được chỉ định để điều trị tại chỗ các bệnh nấm như: Bệnh nấm Candida ở miệng, họng; bệnh nấm da, bệnh nấm Candida ngoài da, nấm kẽ ngón tay, kẽ chân, cũng như bệnh nấm Candida ở âm hộ, âm đạo, lang ben do Malassezia furfur, viêm móng và quanh móng…
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm. Powered by nopCommerce.