Đường răng miệng

Sắp xếp theo
hiển thị mỗi trang

Nyst thuốc cốm rơ miệng OPC

Chỉ định : Bệnh Candida miệng (đẹn): tưa miệng, viêm miệng, lưỡi bị mất nhú, lưỡi đẹn, viêm họng do Candida albicans.
Giá 125000 đ